Kniha Život na hranici

Kniha, která vznikla z tříletého projektu o životě v českém pohraničí. Je to dokument o místě ztracením, zraněném. Místě, které dosud hledá zpřetrhané vazby, následek moderní historie. Ke starým problémům se však přidaly další. Špatná občanská vybavenost a nezaměstnanost. Obsahuje osobní zpovědi lidí, kteří zde žijí od roku 1945. Kniha byla prezentována na Prague photu […]

Kniha Přemysl Koblic na stránkách Fotografického obzoru

Ukázka z knihy, která pojednává o jedné z předních osobností české meziválečné amatérské fotografie. Kniha se zabývá především jeho redakční činnosti, speciálně jeho působení v redakci Fotografického obzoru. Pro začlenění Koblicovy tvorby do dobových souvislostí není opomenut ani stručný vývoj československé fotografie ve dvacátých a třicátých letech a srovnání jeho tvorby s vybranými významnými současníky […]

Ročenka Skupiny [28] 2015

Probíhá příprava ročenky Skupiny [28], která bude představovat ukázku tvorby za rok 2015. Členové ve své práci neopomněli ani aktuální problémy. Předpokládaný termín křtu – začátek roku 2016.

Kniha Pomáhat je radost

Dokument zaznamenávající práci dobrovolníků organizace Adra v domovech seniorů, hospicech, v nemocnici. Fotografie byly použity pro propagaci dvacátého výročí Adry.

Slovak Art Magazine

Představení tvorby v časopise Slovak Art Magazine z roku 2012. Prezentován rozpracovaný soubor o českých tradicích.

Článek ve dvouměsíčníku pro kulturu a dialog Listy

Článek představuje probíhající projekt Život na hranici. Výstupem tohoto projektu byla putovní výstava kurátorovaná Jindřichem Štreitem, kniha a video s osobními výpověďmi lidí, kteří žijí na tomto místě od roku 1945.