Ročenka Skupiny [28] 2015

Probíhá příprava ročenky Skupiny [28], která bude představovat ukázku tvorby za rok 2015. Členové ve své práci neopomněli ani aktuální problémy. Předpokládaný termín křtu – začátek roku 2016.

Posted in Publikace.