Kniha Pomáhat je radost

Dokument zaznamenávající práci dobrovolníků organizace Adra v domovech seniorů, hospicech, v nemocnici. Fotografie byly použity pro propagaci dvacátého výročí Adry.

Posted in Publikace.