Kniha Pomáhat je radost

Dokument zaznamenávající práci dobrovolníků organizace Adra v domovech seniorů, hospicech, v nemocnici. Fotografie byly použity pro propagaci dvacátého výročí Adry.

Slovak Art Magazine

Představení tvorby v časopise Slovak Art Magazine z roku 2012. Prezentován rozpracovaný soubor o českých tradicích.

Článek ve dvouměsíčníku pro kulturu a dialog Listy

Článek představuje probíhající projekt Život na hranici. Výstupem tohoto projektu byla putovní výstava kurátorovaná Jindřichem Štreitem, kniha a video s osobními výpověďmi lidí, kteří žijí na tomto místě od roku 1945.